MONKIE MIND
MONKIE MIND
joeri el hazimi coaching l training l organisatieontwikkeling l freelance
Joeri 2.jpg

Monkiemind.com

werken aan een betere werksfeer en employer branding, waar motivatie en retentie van talent centraal komen te staan.

 
Monkiemind zoekt en geeft organisaties en leidinggevenden handvaten om toegevoegde waarde te geven aan medewerkers in plaats van het louter uit de medewerkers te halen. Welkom in 2018.

Het resultaat is steevast een leef-en werkbare werksfeer en cultuur en een cultuur om talent en gemotiveerde mensen aan te trekken én te houden.

Verandering doorvoeren in je organisatie doe je vooral zelf met je eigen team. Laat Monkiemind voor een stuk het licht zijn om de richting mee aan te geven.

opgericht

2016


 

Waarom Monkiemind?

Een monkey mind (fonetisch Monkiemind) is een brein in totale onrust en als individu en organisatie hebben we er allemaal last van.

Dit leidt soms tot niet constructieve communicatie en een kreupele samenwerking in teams.

Ik heb een heilig geloof in 'beweging'...  Een geparkeerde wagen (organisatie, team, ...) moet je terug in beweging zetten, anders krijg je het ding niet meer goed op gang.

1 stap voorwaarts is nog steeds beter dan 100 jaar van nadenken.  Via gesprekken en coachings pinnen we concrete ergernissen en onbegrip vast en kijken we naar wat er concreet moet gebeuren om een 'geparkeerde wagen' opnieuw in zijn 'vrij' te zetten en in beweging te krijgen. 

Stop wat je tegenhoudt, doe meer wat werkt en start wat je nodig heb om snelheid te maken... 

Er zijn drie manieren waarop ik toegevoegde waarde kan bieden.

1. Verbeteren van de werksfeer en cultuur

 • Coaching van individuen en teams om weer snelheid te maken in wat de organisatie nodig heeft

2. Organisatieverandering

 • strategische trajecten om je huidige en toekomstig gewenste organisatiecultuur te bepalen, vast te leggen en uit te rollen
 • leiderschapstrajecten op basis van eigen waarden, competenties en organisatiecultuur
 • intervisie op organisatie-en afdelingsniveau

3. Free lance werving en selectie en learning & development projecten

 • Tijdelijke werving-en selectieopdrachten (zowel procesmatig uitwerken van werving en selectie als aanwerving en digitalisatie van het proces).  Aanwerven van volgende profielen;
  • R&D, business developers, sales, labo, technici, ingenieurs, logistiek, aankoop en finance, management en algemeen leidinggevenden.
 • Tijdelijke Learning-en developmentopdrachten
  • Mappen van actuele L&D proces 
  • Digitalisatie van L&D
"Welk ene ding kan ik doen waardoor al het andere eenvoudiger of zelfs overbodig wordt?"
Good advice.jpg
 

work-shops

huidig aanbod

Onze workshops. Inzetbaar in grotere trajecten en/of via open aanbod.  

Weg met multitasking - ga voor The One Thing

De klassieke time-management opleidingen om medewerkers stressfactoren, overload aan informatie en verschillende projecten te managen, beheersen en te controleren werken al langer niet meer. 

Lees meer...

Vergroot de toegevoegde waarde van je afdeling

Afdelingsoverschrijdend werken wordt steeds als vanzelfsprekend geacht, maar waarom blijken dan uiteindelijk de belangen van de eigen afdeling soms doorwegen op de gezamenlijke bedrijfsdoelstelling(en)?

Lees meer...

Empathie in actie

De een beweert er teveel van te bezitten, de ander denkt dat hij het niet heeft...empathie. Toch wordt tegenwoordig het woord empathie vaak in de mond genomen als het gaat over goede (werk)relaties . 

Lees meer...

TheOneThing

Toegevoegde waarde

Empathie

Pitching

Pitch je idee, krijg intern sponsorship   We hebben allemaal goede ideeën en een beeld van hoe het beter of anders kan. Je wil graag dat je idee gehoor krijgt en nog meer ‘sponsorship’.   Lees meer...

Pitch je idee, krijg intern sponsorship

We hebben allemaal goede ideeën en een beeld van hoe het beter of anders kan. Je wil graag dat je idee gehoor krijgt en nog meer ‘sponsorship’. 

Lees meer...

 

Verander je organisatiecultuur

Intervisie in de organisatie

Nederlandse en Belgische bedrijven werken intern meer en meer als een netwerkorganisatie. De medewerkers in die bedrijven vormen vaak een los zand samenwerking waarbij ieder in zijn silo werkt, daarom neemt de behoefte aan binding toe. Intervisie functioneert in dat soort organisaties als lijm om afdelingen samen te laten werken. Verschillende medewerkers worstelen met dezelfde problematiek, maar kunnen daar nooit samen over praten en dus ook niet putten uit de interne kennis en ervaring. Contacteer me voor meer info.

 
 

JUMP Movement - Doelen bereik je samen

Verandergoeroes zijn het er over eens: het idee van hiërarchisch besturen is achterhaald. Organisaties gedragen zich eigenlijk meer als een zwerm vogels: iedereen vindt zijn eigen route binnen de zwerm. Moderne leiders geven hun medewerkers de ruimte om vanuit hun eigen kracht de zwerm positief te beïnvloeden. Met de JUMP movement zet je je organisatie terug in beweging. Contacteer me voor meer info.

mountain meeting.jpg
 

waar vind je me?

joeri@monkiemind.com

0032 494 77 84 69